Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om ressursfordelingen mellom politidistriktene etter politireformen, med henvisning til situasjonen i Follo

Datert: 25.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Politireformen skulle bidra til mer polititjenester nærmere befolkningen. Reformen ser likevel ut til å ha fått noen skjeve utslag. Ressurssituasjonen i f.eks. Follo politidistrikt ser ut til å være langt dårligere enn sammenlignbare distrikt, både med henblikk på stillingshjemler og budsjett opp i mot antall straffesaker og befolkningstetthet.

Mener statsråden ressursene i politisektoren er rimelig fordelt mellom distriktene?


Les hele debatten