Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om oversikt over kor mange vaksne som har fått tilbod om vidaregåande opplæring etter kompetansereforma

Datert: 25.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Kompetansereforma la til grunn at det kan vera 265 000 vaksne som ikkje har fullført vidaregåande opplæring og som ynskjer slik opplæring. Med ei gjennomføringstid på t.d. 10 år, bør det då verta gitt tilbod til ca. 25 000 i året.

Har statsråden oversikt over kor mange som har fått dette tilbodet, herunder kor mange av dei som har minst utdanning frå før?


Les hele debatten