Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å fjerne det tollbaserte vernet for poteter i perioden 15. mai til 15. juli

Datert: 02.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det tollbaserte vernet for poteter er et virkemiddel som skal gi den norske potetproduksjonen importbeskyttelse. Importavgiften dobles i perioden 15. mai - 15. juli, selv om det ikke er norsk produksjon eller helt marginal produksjon i dette tidsrommet. Avgiften bidrar til å skade omsetningen av senere norsk potetproduksjon fordi markedet må opparbeides på nytt.

Vil statsråden fjerne det totalbaserte vernet i den aktuelle perioden?


Les hele debatten