Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at prosjektet Skole på byggeplass, som er et samarbeid mellom utdannings- og arbeidsmarkedsetaten, er utsatt pga. reduserte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak

Datert: 30.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): De store entreprenørbedriftene står bak prosjektet "Skole på arbeidsplassen". Mange har fått fagbrev innenfor ulike byggfag. Tilbudet er primært rettet mot arbeidsledige og opplegget er et samarbeid mellom utdanning og arbeidsmarkedsetaten. På grunn av reduserte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak, er tilbudet utsatt.

Vil statsråden ta initiativ til å sikre et utdanningsopplegg som er i samsvar med Stortingets vedtak om at det skal åpnes for ulike veier fram til fagbrev?


Les hele debatten