Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helseministeren

Om å tilrettelegge for snarlig utbygging av isolatkapasiteten ved sykehusene, med henvisning til bl.a. økende import av motstandsdyktige bakterier fra utlandet

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Import av motstandsdyktige bakterier fra utlandet til norske sykehus øker. Tuberkulosesituasjonen i Øst-Europa og økende forekomst av farlige sårbakterier nødvendiggjør bygging av infeksjonsenheter med luftsmitteisolat ved landets sykehus. Flere sykehus har utarbeidet byggeplaner for isolater, men dette har stanset pga. manglende økonomi i helseforetakene.

Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for snarlig utbygging av isolatkapasiteten i landet slik at situasjonen ikke kommer ut av kontroll?


Les hele debatten