Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Om å sikre frivillige organisasjoners mulighet til meningsfull deltakelse i viktige fora og delegasjoner hvor beslutninger om miljø og ressursforvaltning fattes, aktualisert av Rio+10-konferansen

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): En viktig konklusjon etter miljøkonferansen i Rio i 1992 var betydningen av frivillige organisasjoners mulighet til deltakelse i viktige fora og delegasjoner, hvor beslutninger om miljø og ressursforvaltning ble fattet. I forbindelse med oppfølgingskonferansen Rio+10 er dette på nytt aktualisert.

Hva har statsråden gjort, og hvilke initiativ vil statsråden ta, for å sikre frivillige organisasjoners mulighet til meningsfull deltakelse i aktuelle organer og delegasjoner?


Les hele debatten