Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til helseministeren

Om å gi de nyfødte og foreldrene deres på barneklinikken ved Haukeland sykehus forsvarlige forhold, da avdelingen har for få ansatte og for lite utstyr

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge Bergens Tidende er det kummerlige forhold på nyfødtavdelinga ved barneklinikken ved Haukeland Sykehus. Forholdene kan føre til økt smittefare for barna, og kan være en stor påkjenning for foreldre som har fått et barn som trenger tett oppfølging over lengre tid. Nyfødtavdelinga har for få ansatte og for lite utstyr, jf. Nasjonal handlingsplan for nyfødtomsorgen.

Vil statsråden sørge for å gi disse nyfødte og deres foreldre forsvarlige forhold ved barneklinikken ved Haukeland Sykehus?


Les hele debatten