Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om enkeltsaker vedr. Norsk Pasientskadeerstatning og hvorvidt ordningen fungerer etter hensikten, med henvisning bl.a. til dokumentasjonskrav og saksbehandlingstid

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I helsemagasinet Puls på NRK har enkeltsaker der det har vært søkt om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning blitt tatt opp. Felles for sakene har vært en svært lang saksbehandlingstid, med omfattende krav til dokumentasjon og der ordningen framstår som byråkratisk og lite servicerettet overfor søker.

Mener statsråden at ordningen fungerer etter hensikten, eller ser statsråden behov for forbedringer?


Les hele debatten