Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Om hva som er gjort i arbeidet med den nye handlingsplanen for rekruttering av helsepersonell, som ble vedtatt ved behandlingen av årets statsbudsjett

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Ved behandlinga av årets statsbudsjett vedtok Stortinget å be Regjeringa utarbeide en ny handlingsplan for rekruttering av helsepersonell 2002-2005 der det legges vekt på konkrete tiltak for å rekruttere sykepleiere og annet pleie- og omsorgspersonell og på å stabilisere bemanningssituasjonen.

Hva har Regjeringa så langt gjort i arbeidet med denne nye handlingsplanen?


Les hele debatten