Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om at kommuner i Nord-Trøndelag bruker skolen som salderingspost, og uholdbare situasjoner i Verdal og Levanger, sett i forhold til Regjeringens uttalelse om at det er nok ressurser til skolen

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Regjeringen har uttalt at det er nok ressurser til skolen i Norge. I Nord-Trøndelag bruker flere kommuner skolen som salderingspost for å få budsjettene i balanse. I både Verdal og Levanger kommune er det oppstått uholdbare situasjoner for elever og foreldre. Foreldre føler seg overkjørt og flere vet ikke hvor deres barn skal starte skoleåret, høsten 2002. I Verdal streiket foreldrene, og i Levanger har foreldre levd med usikkerhet rundt skolen i tiår.

Hva vil statsråden gjøre for å skape ro omkring skolen her?


Les hele debatten