Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om mandatet til Grønn skattekommisjon, som forutsetter at omleggingene ikke skal innebære et høyere skatte- og avgiftsnivå

Datert: 21.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Grønn skattekommisjon utredet hvilken rolle skatte- og avgiftspolitikken kan spille for å oppnå et bedre miljø. I mandatet ble det klart slått fast at omleggingene "forutsettes å være provenynøytrale". Senterpartiets finanspolitiske talsperson fremholder at Regjeringen vil "vurdere om vi skal legge inn en inndragningseffekt til staten" som en del av kommisjonen.

Vil finansministeren i det videre arbeidet forholde seg til den brede enighet om at omleggingene i sum ikke skal innebære et høyere skatte- og avgiftsnivå?


Les hele debatten