Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til nærings- og handelsministeren

Om at det statseide SAS legitimerer skatteparadiser og skatteplanlegging ved at det har solgt ut deler av flyflåten og leier fly inn igjen fra selskaper i lavskatteland og skatteparadiser

Datert: 02.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Dagens Næringsliv skriver 27. mars 2002 at SAS har solgt ut deler av flyflåten og leier fly inn igjen fra selskaper i lavskatteland og skatteparadis (Barbados, Cayman Island, Japan mfl.). I meldingen om statlig eierskap som nylig ble lagt fram, varsler Regjeringen at den ønsker å beholde eierandelen i SAS, samtidig som statens eierskap skal "bli bedre".

Synes statsråden det er innenfor rammene av "godt eierskap" at statseide selskap legitimerer skatteparadis og skatteplanlegging?


Les hele debatten