Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om tiltak for at samfunnsstraffen kan tas mer i bruk, med henvisning til at dommerne ikke skal ha fått noe særlig orientering om den

Datert: 06.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): En lagdommer i Borgarting uttaler i Dagsavisen 4. mai i år at dommerne ikke har fått noe særlig orientering om samfunnsstraffen, og at de vet lite eller intet om dens innhold. Dommeren er videre bekymret for manglende kursing og informasjon.

Hva vil statsråden gjøre for at samfunnsstraffen kan tas mer i bruk?


Les hele debatten