Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om en søknad fra Høgskolen i Stavanger om å starte desentralisert sykepleierutdanning for Dalane-regionen i Egersund

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Høgskolen i Stavanger har 21. april 1997 søkt Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet om fra høsten 1998 å starte desentralisert sykepleierutdanning for Dalane-regionen i Egersund.

Vil statsråden, i tråd med sosialkomiteens flertallssyn på desentralisert utdanning for omsorgsyrker, sørge for at denne utdanningen kommer i gang som planlagt?


Les hele debatten