Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Om å sikre at identiteten til unge som er utsatt for tvangsekteskap, ikke avsløres, da bl.a. Lånekassa og trygdeetaten ikke vet om sikkerhetstiltak som iverksettes

Datert: 06.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I Dagsavisen 6. mai d.å. blir det opplyst at sikkerhetstiltak for unge utsatt for tvangsekteskap flere ganger har vært forgjeves. Noen av årsakene som blir framhevet, er at institusjoner som Lånekassa og Trygdeetaten ikke vet om slike sikkerhetstiltak.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å sikre at identiteten til mennesker som er utsatt for tvangsekteskap, ikke avsløres?


Les hele debatten