Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om pedagogantallet på første klassetrinn, som kan bli lavere ved skjev enn ved jevn fordeling av elever på klassene

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Dersom elevtallet på første klassetrinn overstiger 46 elever, vil det kunne utløse 4 pedagoger. Men det vil også ved skjevfordeling, for eksempel 28-18 medføre 3 pedagoger.

Mener statsråden det vil være riktig å velge det alternativ som gir størst pedagogdekning for elevene, for eksempel 23-23, eller må man fylle opp en klasse til 28 med 2 pedagoger og den andre klassen med 18 elever som gir 1 pedagog?


Les hele debatten