Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om tiltak for å redusere vanskane med å få arbeids- og opphaldsløyve for fagarbeidarar til industrien frå land utanfor EU/EØS-området

Datert: 08.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Delar av næringslivet slit i dag med å skaffe fagarbeidarar med yrkesfagleg bakgrunn. Fleire bedrifter har prøvd å skaffe fagarbeidarar frå land utanfor EU/EØS-området, men det har vist seg svært vanskeleg for desse å få arbeids- og opphaldsløyve.

Kva vil statsråden gjere for å redusere vanskane med å få arbeids- og opphaldsløyve for fagarbeidarar til industrien?


Les hele debatten