Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om skatt av travpremier for hobbyhesteeiere, med henvisning til et krav fra Arendal ligningskontor

Datert: 08.05.2002
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 15.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Et pensjonistektepar fra Arendal fikk skattekrav fra likningskontoret på 246 000 kr på premier som hobbyhesten deres hadde kjørt inn på travbanen. Arendal likningskontor krever således skatt av travpremier fra hestehold på ren hobbybasis. En slik praksis vil være svært negativ for travsporten i Norge. Travpremier for hobbyhesteeiere er normalt unntatt skatt på linje med andre lotterigevinster. Saken krever en avklaring.

Vil statsråden redegjøre for sitt syn og rydde opp i dette?


Les hele debatten