Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om at krav om innbetaling av årsavgift på biler nå følger bileieren og ikke kjøretøyet, slik at en som får bilen stjålet 15. januar, likevel må betale full avgift

Datert: 08.05.2002
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 15.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Regelverket for innbetaling av årsavgift på biler ble forandret fra 1. januar 2002 slik at nå følger kravet bileieren og ikke selve kjøretøyet. Dette kan få uheldige konsekvenser, slik som vi for eksempel kan lese om i VG av 8. mai 2002, hvor en bileier har fått sin bil stjålet 15. januar, men må allikevel betale full årsavgift.

Synes statsråden dette er rettferdig, og hva vil statsråden i tilfelle gjør for at regelverket skal være mer smidig og rettferdig slik at vi slipper lignende tilfeller?


Les hele debatten