Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Om å sørge for at Bjertnes videregående skole får igjen sin skolehelsetjeneste, som den mistet gjennom et lovstridig vedtak i kommunestyret

Datert: 08.05.2002
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 15.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Dagbladet hadde 7. mai en reportasje om Bjertnes videregående skole som mistet sin helsesøstertjeneste gjennom vedtak i kommunestyret. Dette er i strid med de signaler en enstemmig sosialkomité har gitt om at skolehelsetjenesten skal være en prioritert oppgave innen helsevesenet. Helsetjenesten ved skolene er et lovpålagt tilbud, og vedtaket kommunestyret har gjort er således i strid med loven.

Vil statsråden sørge for at Bjertnes videregående skole får igjen sin skolehelsetjeneste?


Les hele debatten