Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om at mange tek utdanning som styrmenn og maskinoffiserar utan at dei får høve til den praksis som er naudsynt for å løysa ut godkjent sertifikat

Datert: 08.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I dag tek mange unge utdanning som styrmenn og maskinoffiserar utan at dei får høve til den praksis som er naudsynt for å løysa ut godkjent sertifikat.

Kva vil statsråden føreta seg for å sikra norsk ungdom ei framtid til sjøs?


Les hele debatten