Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til miljøvernministeren

Om at giftutslipp til vann er mangedoblet i forhold til forutsetningene ved etablering av Regionfelt Østlandet, og hvorvidt utslippene er miljømessig forsvarlige

Datert: 08.05.2002
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 15.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Giftutslipp til vann er mangedoblet i forhold til forutsetningene ved etablering av Regionfelt Østlandet. Årlige utslipp anslås til 19 tonn bly, 40 tonn kobber, 3 tonn sink, 3 tonn antimon og 11,3 tonn hvitt fosfor. Stortinget var forespeilet utslipp av kobber og bly på 7 og 10 tonn og ubetydelige mengder hvitt fosfor. Antimon var ikke nevnt. Gråfjellområdet består av store deler vann og myr, som gjør utslipp vanskelig å håndtere.

Mener statsråden de økte utslippene er miljømessig forsvarlig?


Les hele debatten