Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre opplæring for sigøynerbarn som ikke går på skole pga. utstrakt reisevirksomhet

Datert: 16.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): Sigøyneres tradisjonelle levesett innebærer utstrakt reisevirksomhet. Fortsatt finnes sigøynere i Norge som reiser i sommerhalvåret. I denne gruppen er det barn som ikke går på skole. Trolig snakker vi om mellom 30 og 70 barn. Disse trenger opplæring slik at de blir i stand til å delta i samfunnet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre sigøynerbarn i Norge opplæring, og hvordan vil hun gå frem for å oppnå dette?


Les hele debatten