Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Om hvorvidt nedleggelser og utflagging av norsk prosessindustri vil gi økte utslipp av klimagasser og annen forurensning når produksjonen erstattes av mindre effektiv og kullbasert industri i utlandet

Datert: 10.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Med dagens høye kostnadsnivå og kronekurs er lønnsomheten i norsk prosessindustri gjennomgående lav. Dette kan føre til flere nedleggelser og utflagging av norsk industri.

Har Regjeringen klarlagt om dette vil gi økte utslipp av klimagasser og andre forurensninger når den norske produksjonen erstattes av mindre effektiv og kullbasert industri i f.eks. Kina, India og Venezuela?


Les hele debatten