Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om utvidede prøveordninger med bruk av sosiallærer på barnetrinnet

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): For barn i ulike faresoner, og de er dessverre mange, er det høstet gode erfaringer med bruk av sosiallærer på barnetrinnet. Behovets omfang blir først synlig når sosiallæreren fungerer i miljøet.

Vil statsråden ta initiativ til utvidede prøveordninger på barnetrinnet hvor en sosiallærerstilling kommer i tillegg til det ordinære pedagogpersonalet?


Les hele debatten