Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om å følgja opp lovnaden om rammevilkår for norske sjøfolk som svarar til dei i nabolanda, med påpeiking av at forslaget om nettolønsordning vart trekt tilbake

Datert: 17.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten