Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til sosialministeren

Om særskilte tiltak som vil kunne sikre mennesker med rusproblemer et verdig botilbud og bedre sjansen for en god rehabilitering

Datert: 15.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Flere kommuner sliter med å skaffe nok boliger, særlig for mennesker med rusproblemer. Paradoksalt brukes flere steder dyre og uegnede løsninger som hospits og campinghytter.

Vil statsråden sette i verk særskilte tiltak som vil kunne sikre mennesker med rusproblemer et verdig botilbud og bedre sjansen for en god rehabilitering?


Les hele debatten