Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om helseministerens uttalelse om at helsedepartementet fra årsskiftet skulle overta det overordnede ansvaret for helsetjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere

Datert: 16.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I ordinær spørretime den 20. mars d.å. uttalte helseministeren at helsedepartementet fra årsskiftet skulle overta det overordnede ansvaret for helsetjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere.

Opprettholder statsråden dette standpunkt?


Les hele debatten