Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til helseministeren

Om korleis Regjeringa vil følgja opp innstillinga til Kvinnehelseutvalet i NOU 1999:13

Datert: 02.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Kvinnene si helse i Noreg blei sett på dagsordenen i samband med at Kvinnehelseutvalet la fram NOU 1999:13.

Korleis vil Regjeringa følgje opp innstillinga til dette utvalet?


Les hele debatten