Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Om å sikre at Stortinget f.eks. gjennom en redegjørelse blir informert om de radikalt endrede miljøforutsetningene for Regionfelt Østlandet

Datert: 08.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Siden Stortinget vedtok etablering av Regionfelt Østlandet i 1999 er en rekke av miljøforutsetningene for vedtaket radikalt endret. Disse endringene må forelegges Stortinget.

Vil statsråden ta initiativ til å sikre at Stortinget på egnet måte, for eksempel gjennom en redegjørelse, blir informert om de endrede forutsetningene for etablering av Regionfelt Østlandet?


Les hele debatten