Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til helseministeren

Om avisoppslag om at sjukehusa på Vestlandet blir sveltefôra samanlikna med sjukehusa i andre delar av landet

Datert: 16.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): I Bergens Tidende av 16. mai d.å. vert det hevda at sjukehusa på Vestlandet blir sultefôra samanlikna med sjukehusa i andre deler av landet. Vestlandssjukehusa får 970 mill. kr mindre enn om pengane vart fordelt i høve til folketalet, som i dei andre regionane. Dette fører til dårlegare sjukehustilbod for pasientane i vår region.

Kan statsråden stadfesta desse tala, og vil statsråden ta initiativ til meir rettvis fordeling av midlane?


Les hele debatten