Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til olje- og energiministeren

Om at utkastet til handlingsplan for vannbåren varme ikke inneholder forslag til handling, men bare beskriver dagens tilstand og virkemiddelbruk

Datert: 16.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Olje- og energidepartementet har sendt utkastet til handlingsplan for vannbåren varme på høring. Utkastet inneholder ingen forslag til handling, men beskriver utelukkende dagens tilstand og virkemiddelbruk.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å sikre at handlingsplanen også vil inneholde forslag til tiltak?


Les hele debatten