Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om at en prest og en sogneprest som er gift, har boplikt i hver sin prestebolig i hver sin kommune

Datert: 16.05.2002
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 22.05.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Når en prest og en sogneprest er gift samtidig som de har boplikt i hver sin prestebolig i hver sin kommune, oppstår en uvanlig situasjon. Dette blir nå tilfelle i Eidskog kommune i Hedmark.

Synes ikke statsråden, på generelt grunnlag, det eksisterende regelverket er noe firkantet og at det derfor bør være rom for mer smidighet og kanskje aller helst at boplikten heller bør basere seg på frivillighet?


Les hele debatten