Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til barne- og familieministeren

Om hvordan det forebyggende arbeidet mot hiv/aids kan ivaretas hvis Helseutvalget for homofile må legges ned, med henvisning til bevilgningsreduksjonen for 2002

Datert: 16.05.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 22.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Helseutvalget for homofile, som i 20 år vært myndighetenes viktigste samarbeidspartner i det hiv-forebyggende arbeid overfor menn som har sex med menn, trues nå av nedleggelse, etter en bevilgning på 3 mill. kr inneværende år, en reduksjon i overkant av 25 pst. i forhold til tildelingen i 2001 og 32 pst. i forhold til i 2000. Stortinget har tidligere understreket at hiv/aids-forebyggende arbeid fortsatt må målrettes mot de mest utsatte.

Hvordan mener statsråden dette kan ivaretas om Helseutvalget må legges ned?


Les hele debatten