Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Om det å fortolke folketrygdlovens bestemmelser om egenmelding ved sjukefravær slik at en vakt over et døgnskille regnes som to egenmeldingsdager

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I et rundskriv nr. 3/98 fra Oslo kommune, Byrådet, fortolkes folketrygdlovens bestemmelser om egenmelding ved sjukefravær slik at vakt som strekker seg over et døgnskille, regnes som to egenmeldingsdager. Dette betyr en urimelig forskjellsbehandling mellom arbeidstaker som arbeider nattevakt og de som jobber dagvakter og kan umulig ha vært lovgivers intensjon.

Hva vil statsråden gjøre for at loven praktiseres på en rettferdig måte, også for de som må arbeide i vakter som starter en dag og slutter den neste?


Les hele debatten