Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om at skoleansatte ikke har rett til å beslaglegge bl.a. farlige gjenstander fra elever

Datert: 21.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til oppslag i bladet Utdanning av 12. mai 2002 om kurset "Hverdagsjus for skoleledere" der det fremkommer at skolens ansatte ikke har rett til å foreta beslag av bl.a. farlige gjenstander fra elever. I forhold til opplæringslovens bestemmelser om ordensreglement, og ikke minst i forhold til de praktiske ordensproblemer som ansatte i dagens skole stilles overfor, representerer denne begrensningen en stor utfordring.

Hva vil statsråden gjøre for å avhjelpe denne situasjonen?


Les hele debatten