Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Om å rekruttere flere kvinnelige toppledere i det offentlige, og om utnevningen av flere fylkesmenn i nærmeste framtid i den forbindelsen

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Det er få kvinnelige toppledere både i det offentlige og det private. Det er viktig å bruke de mulighetene vi har for å stimulere kvinner til slike jobber, og det offentlige har et særskilt ansvar for dette. Regjeringen skal i løpet av den nærmeste framtid utnevne flere fylkesmenn.

Mener statsråden, som har ansvaret for likestillingspolitikken, at dette er en mulighet til å rekruttere flere kvinnelige toppledere i det offentlige?


Les hele debatten