Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til landbruksministeren

Om forurensningen av drikkevannskilden Vansjø, og å følge opp avtale mellom partene i landbruksoppgjøret om å utrede måter å øke grasproduksjonen på i sårbare områder

Datert: 16.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Vansjø er drikkevannskilde for 60 000 mennesker. Kilden er sterkt forurenset og det er behov for mange tiltak for å redde drikkevannet. Et grunnleggende problem er manglende gras- og melkeproduksjon. I fjor høst ble det avtalt mellom partene i landbruksoppgjøret at man forut for jordbruksforhandlingene i år skulle utrede aktuelle kostnadseffektive måter å øke grasproduksjonen på i spesielt sårbare områder, herunder skulle nye melkekvoter utredes.

Hvorfor er ikke dette fulgt opp?


Les hele debatten