Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 15.05.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Hordaland fylkeskommune sparer nå millioner på å overta et privat barnevernsselskap som har solgt plasser for ungdom med store vansker. Sosialistisk Venstreparti har vært kritisk til at ungdom som har vært utsatt for omsorgssvikt eller av andre grunner trenger en institusjonsplass, skal være prisgitt kommersielle aktører.

Er statsråden enig i at dette er et etisk dilemma, og vil hun sørge for at ressursene i barnevernet blir brukt til beste for dem som trenger hjelp, ved at offentlig drift skal være hovedregelen?


Les hele debatten