Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om oppfølging av Sem-erklæringens løfte om å gi fedre selvstendig opptjeningsrett til pappapermisjon og øke omfanget av denne

Datert: 16.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Kristelig Folkeparti er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn, en familiepolitikk som tar hensyn til alle typer familier og likestilling mellom kjønnene. På bakgrunn av dette har Samarbeidsregjeringen familiepolitikk i bred forstand som et viktig satsingsområde. Samarbeidsregjeringen har lovt å gi fedre selvstendig opptjeningsrett til pappapermisjon og øke omfanget av denne.

Hvordan vil statsråden følge opp Sem-erklæringen på dette punktet?


Les hele debatten