Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at fylkesmannen har satt Fredrikstad kommune på observasjonsliste for nye låneopptak pga. høy gjeld, slik at barnehageutbygging må gjøres av private, noe som igjen kritiseres av fylkesmannen

Datert: 16.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Fylkesmannen i Østfold har satt Fredrikstad på observasjonsliste for nye låneopptak på grunn av høy gjeld. Kommunen har derfor måttet revurdere sin investeringsplan, noe som bl.a. innebærer at utbygging av flere barnehager må skje gjennom private aktører. Nå sier avdelingsdirektøren hos fylkesmannen at "kommunen løper fra ansvaret sitt hvis den overlater all barnehageutbygging til private aktører".

Hvilke av disse to ulike styringssignalene mener statsråden kommunen skal forholde seg til?


Les hele debatten