Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om å få oppfylt Stortingets vedtak om å medvirke til at bruk av hospits som boligløsning for barnefamiler og enslige barn og ungdommer opphører

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Stortinget bad Regjeringen i forbindelse med utjevningsmeldingen om å "medvirke til at bruk av hospits som boligløsninger for barnefamilier og enslige barn og ungdom opphører". På tross av dette slår Dagsavisen den 22. mai d.å. fast av flere hundre barn bodde på hospits.

Når har Regjeringen planlagt å få oppfylt Stortingets vedtak?


Les hele debatten