Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om sikkerherhetskrav til ombygde biler, da man f.eks. slipper å installere sikkerhetsbelter når man monterer flere seter, hvis bilen er gammel nok

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan synes som om regelverket for ombygde biler ikke er godt nok. Alderen på bilen bestemmer kravene til sikkerhet ved en eventuell ombygging. Er bilen gammel nok slipper man f.eks. å installere sikkerhetsbelter når man monterer flere seter.

Er statsråden fornøyd med dagens regelverk, eller vil statsråden se nærmere på dette?


Les hele debatten