Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Om at SFTs handlingsplan for miljøgiftene bromerte flammehemmere ikke omtaler eksport av brukte biler, PC-er m.m. til den tredje verden, og om slik eksport sett i forhold til Basel-konvensjonen

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): SFT har presentert handlingsplan for miljøgiftene bromerte flammehemmere. Planen inneholder mye positivt, men eksport av brukte biler, PC-er og annet utrangert utstyr som kan inneholde store mengde bromerte forbindelser til 3. verden er ikke omtalt.

Hvordan vurderer statsråden eksport av miljøgifter som bromerte forbindelser i forhold til Basel-konvensjonen, og vil statsråden ta initiativer til å regulere denne eksporten?


Les hele debatten