Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Om å sørge for en betydelig reduksjon i overtidsbruken ved sykehusene, med spesiell henvisning til sykepleiere ved Akershus universitetssykehus

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): I Aftenposten 18. mai i år refereres en rapport fra Arbeidstilsynet som viser en svært utstrakt bruk av overtid blant sykepleiere ved Akershus Universitetssykehus, der det bl.a. framkommer eksempler på opptil 70 timer overtid pr. uke. Det er grunn til å tro at en overdreven bruk av overtid er et generelt problem i norsk helsevesen.

Hva vil statsråden gjøre for å sørge for en betydelig reduksjon i bruken av overtid ved norske sykehus?


Les hele debatten