Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Om følger av den statlige overtakelsen av sykehusene, med henvisning til utsatt bygging av Follo sykehus, økonomien ved Akershus universitetssykehus og at sykehusene blir butikk

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Statlig overtakelse av sykehusene synes å bli en ulykke for pasientene. Eksempel: I Akershus er byggingen av Follo sykehus utsatt på ubestemt tid eller skrinlagt og Akershus Universitetssykehus på Lørenskog er i en økonomisk forfatning som vil redusere behandlingskapasiteten betydelig. Helseministeren lener seg på helseforetakene og tillater at sykehusene blir ren butikk uten hensyn til pasientene.

Når vil statsråden gripe inn overfor denne utviklingen?


Les hele debatten