Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om hva som vil bli gjort for å realisere prosjektet med å starte helikopterløft av turister til fjelltoppen Kalda-Kari ved Jostedalsbreen nasjonalpark, som er stoppet av Miljøverndepartementet

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Et distrikts- og reiselivsprosjekt for å starte helikopterløft av turister til fjelltoppen Kalda-Kari ved Jostedalsbreen nasjonalpark er stoppet av Miljøverndepartementet med streng henvisning til forskrifter. Daværende statsråd Siri Bjerke har gitt dispensasjon fra forskriftene for liknende harmløse tiltak i verneområder. Høyres Jan Tore Sanner og mange lokale grupper har stilt seg veldig positive til prosjektet.

Hva vil statsråden gjøre for at dette miljøtilpassede prosjektet skal kunne realiseres?


Les hele debatten