Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at departementet har bedt Troms fylkeskommune å si opp avtalen med ett av de to fartøyene til bruk ved sikkerhetsopplæring for fiskere

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Departementet har bedt Troms fylkeskommune å si opp avtalen med et av to sikkerhetsopplæringsfartøy med den begrunnelse at opplæring fra stasjonære landanlegg er billigere. Det som ikke tas med er at ved kurs på land dekkes også reise- og oppholdsutgifter. Fiskerne vurderer båt som det beste alternativet, de mener det er et tilbakeskritt i sikkerhetsopplæringen at et fartøy tas ut av drift.

Vil statsråden se på denne saken og omgjøre departementets beslutning?


Les hele debatten