Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helseministeren

Om å gripe inn mot at syke, gamle pasienter med mange lidelser sendes hjem fra sykehus uten å få hjelp fordi de er for kostbare å behandle

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): I Romerikes Blad 3. mai hevder professor i medisin Jan Eriksen følgende: "Syke, gamle pasienter med mange lidelser sendes hjem fra norske sykehus uten å få hjelp fordi de er for kostbare å behandle." Eriksen begrunner dette med at styrene av helseforetakene kun er opptatt av penger. I tillegg står geriatrisk team for gamle pasienter i fare for nedleggelse av ressursmessige grunner.

Hva vil statsråden gjøre for å motvirke denne utviklingen?


Les hele debatten