Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om å sikra brukarar og kommunar dialog med helseforetaka

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statsråden varsla i spørretimen 22. mai ein gjennomgang av den geografiske fordelinga av økonomiske midlar til helseforetaka.

Vil han også ta initiativ til ein gjennomgang for å sikra brukarar og kommunar dialog med foretaka?


Les hele debatten